This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 25, 2022

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

De vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), die als doel heeft om te voorkomen dat de erf- en schenkbelasting de continuïteit van ondernemingen in gevaar brengt wanneer deze worden overgedragen, is in veel gevallen niet nodig. Bij circa driekwart van de overdrachten zijn er bij de erflaters, schenkers of verkrijgers voldoende vrije financiële middelen aanwezig om de belasting direct te betalen. In andere gevallen is een (ruime) betalingsregeling voor de overheid een goedkoper instrument om de continuïteit te borgen dan een vrijstelling.
No title

Authors

Read more about