22 november 2011

Gebruikershandleiding CPB Woningmarktmodel

Het CPB woningmarktmodel is in 2010 ontwikkeld en inmiddels al bij verschillende analyses ingezet. Een uitgebreide technische uitleg van het model is te vinden in de publicatie 'Hervorming van het Nederlandse woonbeleid'. Deze handleiding gaat in op de vraag hoe het model gebruikt moet worden om hervormingen in het woonbeleid te kunnen analyseren.

Sinds het verschijnen van deze publicatie is het CPB-woningmarktmodel uitgebreid en aangepast. Een beschrijving van de actuele versie van het model staat hier (2020).

De opbouw van deze gebruikershandleiding is als volgt. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 het woningmarktmodel technisch beschreven en uitgelegd hoe het model gekalibreerd wordt. Hoofdstuk 2 is bedoeld voor de gebruiker die meer wil weten over de achtergronden van het model en zijn theoretische en empirische werking, bijvoorbeeld om de uitkomsten van modelexercities te kunnen begrijpen en uitleggen. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe het woningmarktmodel is geïmplementeerd in het programma SAS. Naast verantwoording biedt hoofdstuk 3 de inzichten die nodig zijn voor toekomstige aanpassingen aan het model. Hoofdstuk 4 is vooral bedoeld voor de gebruiker van het model. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de parameters van het model kunnen worden ingevoerd en hoe de exogenen kunnen worden aangepast om de beleidsexperimenten daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Hoofdstuk 5, ten slotte, geeft een overzicht van de experimenten die tot op heden al met het woningmarktmodel zijn uitgevoerd. Per experiment wordt aangegeven hoe de maatregelen zijn vormgegeven en vertaald naar de relevante exogenen van het woningmarktmodel.

Auteurs

Machiel van Dijk
Gerbert Romijn

Lees meer over