This document is in Dutch, there is no English translation.
July 24, 2020

Zorgkeuzes in Kaart 2020: Analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg

Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) 2020 inventariseert een breed scala aan beleidsopties voor de zorg voor de volgende kabinetsperiode. Negen politieke partijen hebben hiertoe maatregelen aangeleverd. Daarnaast bevat de rapportage een actualisatie van maatregelen uit ZiK 2015. De analyse is uitgevoerd door het CPB en ambtenaren van de ministeries van VWS en Financiën en is door de ministers van VWS en Financiën zonder kabinetsreactie aan de Tweede Kamer aangeboden.
Main image

Lees ook:

Op 1 maart 2021 is een errata-bestand als PDF-download gepubliceerd, het betreft mede informatie over de aansluiting met de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s ‘Keuzes in Kaart 2022-2025’.

This document is in Dutch, there is no English translation.
July 24, 2020

Eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet: bijlage bij het rapport 'Zorgkeuzes in Kaart 2020'

In 'Zorgkeuzes in Kaart 2020' is een nieuwe methodiek gebruikt om de budgettaire effecten van wijzigingen van de vormgeving van eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) te kwantificeren. Voorbeelden van zulke wijzigingen zijn het afschaffen van het verplicht eigen risico in de Zvw of het vervangen van het verplicht eigen risico door een procentueel eigen risico. De basis van de nieuwe methodiek is een nieuw microsimulatiemodel dat is ontwikkeld door het Centraal Planbureau. In dit achtergronddocument wordt het simulatiemodel beschreven en wordt uitgelegd hoe het model is ingezet voor 'Zorgkeuzes in Kaart 2020'. Daarnaast worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd.
Main image

Voor een technische en gedetailleerde uitleg van het microsimulatiemodel verwijzen we naar het onderstaande Discussion Paper van Boone en Remmerswaal (2020) dat gelijktijdig met dit achtergronddocument is uitgebracht. 

Lees ook: 'Zorgkeuzes in Kaart 2020'.

Contacts

Foto Minke Remmerswaal
Minke Remmerswaal +31 6 11110450 Read more
Jan Boone +31 88 984 60 00 Read more
July 24, 2020

A Structural Microsimulation Model for Demand-Side Cost-Sharing in Healthcare

Demand-side cost-sharing schemes reduce moral hazard in healthcare at the expense of out-of-pocket risk and equity. With a structural microsimulation model, we show that shifting the starting point of the deductible away from zero to 400 euros for all insured individuals, leads to an average 4 percent reduction in healthcare expenditure and 47 percent lower out-of-pocket payments. We use administrative healthcare expenditure data and focus on the price elastic part of the Dutch population to analyze the differences between the cost-sharing schemes. The model is estimated with a Bayesian mixture model to capture distributions of healthcare expenditure with which we predict the effects of cost-sharing schemes that are not present in our data.

Contacts

Foto Minke Remmerswaal
Minke Remmerswaal +31 6 11110450 Read more
Jan Boone +31 88 984 60 00 Read more

Contacts

Foto Minke Remmerswaal
Minke Remmerswaal +31 6 11110450 Read more
Foto Anne-Fleur Roos
Anne-Fleur Roos +31 6 46365730 Read more

Read more about