This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 18, 2020

Kansrijk armoedebeleid

Deze publicatie is een samenwerking van het SCP en CPB op het gebied van beleid ten behoeve van de reductie van armoede. In totaal worden er circa zestig beleidsopties besproken. Zij hebben allemaal gemeen dat ze als doel hebben mensen uit de armoede te tillen en de situatie van mensen in armoede te verbeteren. De besproken opties variëren van aanpassingen binnen de sociale zekerheid die op korte termijn effect sorteren, tot investeringen in menselijk kapitaal die op termijn mensen helpen om uit de armoede te komen en die de gevolgen van armoede in het heden verzachten.
No title

Authors

Patrick Koot
Monique de Haard