25 maart 2021

Wereldhandelsmonitor januari 2021

De wereldhandel in goederen bleef ook in januari 2021 groeien, met 2,6% ten opzichte van december 2020, waarmee de piek van oktober 2018 wordt overtroffen. De groei kan voor een groot deel worden verklaard door de groei van de in- en uitvoer van China en ontwikkeld Azië. De handel vertoonde echter weinig groei in de Verenigde Staten, het eurogebied en opkomend Azië (zonder China).

Lees het volledige persbericht.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, januari 2021:

  • Het  wereldhandelsvolume is in januari 2,6% toegenomen ten opzichte van december, volgend op een stijging van 0,3% in december (initiële schatting: 0,6%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in januari 3,8% (niet-geannualiseerd; momentum december: 3,8% initiële schatting: 4,0%).
  • De wereldwijde industriële productie is in januari 1,7% toegenomen ten opzichte van december (ontwikkeling december: 1,4%, initiële schatting: 1,3%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in januari 3,9% (niet-geannualiseerd; momentum december: 3,7%, initiële schatting: 3,5%).

De verwachting is dat op vrijdag 23 april 2021 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).