24 april 2020

De CPB Wereldhandelsmonitor: technische beschrijving (update 2020)

De CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument voor het bijeenbrengen, aggregeren, en samenvatten van wereld-dekkende maandelijkse gegevens over internationale goederenhandel en industriële productie.

De landen die in het systeem zijn opgenomen, zijn voldoende in aantal en grootte om ontwikkelingen op wereldniveau en op het niveau van majeure landenblokken te identificeren. Het CPB publiceert de uitkomsten elke maand op internet. Dit achtergronddocument geeft een technische uiteenzetting van het systeem dat op het CPB is ontwikkeld voor de compilatie van de WTM.

Dit is een nieuwe update van het originele achtergronddocument dat in juni 2016 is gepubliceerd en waarvoor in  februari 2018 al eerder een update is gepubliceerd.

Contactpersonen