23 juni 2016

De CPB Wereldhandelsmonitor: technische beschrijving

De CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument voor het bijeenbrengen, aggregeren, en samenvatten van wereld-dekkende maandelijkse gegevens over internationale goederenhandel en industriële productie. Het doel is om de maandelijks, wereldwijde ontwikkeling van de handel en productie zo vroeg mogelijk in kaart te brengen.

De landen die in het systeem zijn opgenomen, zijn voldoende in aantal en grootte om ontwikkelingen op wereldniveau en op het niveau van majeure landenblokken te identificeren. Het CPB publiceert de uitkomsten elke maand op internet. Dit achtergronddocument geeft een technische uiteenzetting van het systeem dat op het CPB is ontwikkeld voor de compilatie van de WTM.

Contactpersonen

Photo of Jos Ebregt
Jos Ebregt +31 6 11199532 Lees verder

Lees meer over