24 mei 2024

Wereldhandelsmonitor maart 2024

Het wereldhandelsvolume is in maart 2024 met 0,6% afgenomen ten opzichte van februari. Die maand kende een stijging van 1,6%. De groei gedurende het eerste kwartaal van 2024 was 0,3%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Aan de invoerkant laten met name China (+6,3%) en Japan (+3,8%) een stijging zien. Hier staan dalingen van de Verenigde Staten (-2,2%), het Verenigd Koninkrijk (-2,8%) en overig opkomend Azië (-5,1%) tegenover. Aan de uitvoerkant laten vooral Japan (+3,4%) en overige ontwikkelde economieën (+1,2%) een stijging zien. De uitvoer van de Verenigde Staten (-3,1%), het Verenigd Koninkrijk (-2,4%) en overig ontwikkeld Azië (-2,2%) neemt daarentegen af.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, maart 2024:

  • Het wereldhandelsvolume is in maart 0,6% afgenomen ten opzichte van februari, volgend op een stijging van 1,6% in februari (initiële schatting: 1,0%). De ontwikkeling in 2024Q1 was 0,3% (0,4% in 2023Q4).
  • Het momentum van de wereldhandel was in maart 0,3% (niet-geannualiseerd; momentum februari: 0,3% initiële schatting: 0,0%).
  • De wereldwijde industriële productie is in maart 0,3% afgenomen ten opzichte van februari (ontwikkeling februari: 0,7%, initiële schatting: 0,6%). De groei in 2024Q1 was 0,2% (0,6% in 2023Q4).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in maart 0,2% (niet-geannualiseerd; momentum februari: 0,4%, initiële schatting: 0,0%).

Op 25 juni om 12:00 uur wordt de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.
 

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. De volgende CPB Wereldhandelsmonitor over de verslagmaand april 2024 verschijnt op 25 juni. Neem bij vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM'). Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers". De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over