17 maart 2020

Complete CEP 2020, raming 2020, 2021, MLT

Het CPB zal op 26 maart verschillende scenario’s publiceren met mogelijke effecten van het coronavirus op de economie. Het vandaag, op 17 maart gepubliceerde CEP 2020 is een uitwerking van de op 3 maart gepubliceerde samenvatting en bevat geen nieuwe cijfers.
Primary image

Fan Charts Maart 2020

De figuren tonen zogenaamde fan charts rondom de CEP-2020-puntvoorspelling voor bbp-groei, hicp-inflatie, werkloosheid en het feitelijk EMU-saldo.

De dikgedrukte lijn betreft de realisaties (2015-2019) en de CEP-2020-puntvoorspellingen voor 2020 en 2021. Rondom het centrale pad wordt een waaier van betrouwbaarheidsintervallen getoond:

  • 30% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 35e t/m 65e percentiel, donkerblauw gebied
  • 60% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 20e t/m 80e percentiel, donkerblauw + blauw gebied
  • 90% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 5e t/m 95e percentiel, donkerblauw + blauw + lichtblauw gebied

De kans is dus 30% dat de uitkomst in het donkerblauwe gebied uitkomt en de kans is 10% dat de uitkomst buiten de waaier valt. Met andere woorden, de waaier is een grafische weergave van de waarschijnlijkheid van de verschillende uitkomsten. De dikgedrukte lijn geeft de meest waarschijnlijke uitkomst weer en uitkomsten zijn waarschijnlijker naarmate ze dichter bij de dikgedrukte lijn liggen.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument.

Downloads

Contactpersonen

17 maart 2020
De impact van het Coronavirus op de economie is zeer onzeker. Het CPB zal volgende week verschillende scenario’s publiceren met mogelijke effecten van het Coronavirus op de economie. Het vandaag gepubliceerde CEP is een uitwerking van de op 3 maart gepubliceerde samenvatting en bevat geen nieuwe cijfers.

Economische groei in Nederland

Kerngegevenstabel 2018-2021, maart 2020

Internationale economie
  2018 2019 2020 2021
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 3,4 2,4 1,9 2,2
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) -0,6 2,1 1,2 1,2
Olieprijs (dollars per vat) 70,9 64,3 62,4 58,4
Eurokoers (dollar per euro) 1,18 1,12 1,11 1,11
Lange rente Nederland (niveau in %) 0,6 -0,1 0,0 0,1
Volume bbp en bestedingen
  2018 2019 2020 2021
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 2,6 1,7 1,4 1,6
Consumptie huishoudens (%) 2,3 1,4 1,9 1,9
Consumptie overheid (%) 1,6 1,2 2,5 2,6
Investeringen (inclusief voorraden, %) 2,2 4,6 0,4 1,5
Uitvoer van goederen en diensten (%) 3,7 2,6 2,7 2,8
Invoer van goederen en diensten (%) 3,3 3,2 3,3 3,4
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2018 2019 2020 2021
Prijs bruto binnenlands product (%) 2,2 3,0 1,8 1,8
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) 1,0 0,8 1,0 1,2
Prijs goedereninvoer (%) 2,7 -1,2 0,3 0,3
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 1,6 2,7 1,6 1,6
Loonvoet bedrijven (per uur, %) 1,8 3,0 3,2 3,4
Cao-loon bedrijven (%) 2,0 2,4 2,9 2,8
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) 0,1 1,0 2,1 1,3
Arbeidsmarkt
  2018 2019 2020 2021
Beroepsbevolking (%) 1,2 1,6 1,1 0,9
Werkzame beroepsbevolking (%) 2,3 2,0 1,3 0,8
Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen) 350 314 305 320
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 3,8 3,4 3,2 3,4
Werkgelegenheid (in uren, %) 2,2 1,7 1,1 0,9
Overig
  2018 2019 2020 2021
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) (a) 73,1 73,9 75,1 75,9
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,6 0,1 0,4 0,9
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) 2,8 2,8 3,6 4,0
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) 11,2 9,6 9,7 9,1
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2018 2019 2020 2021
EMU-saldo (% bbp) 1,5 1,7 1,1 0,1
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) 52,4 48,8 46,3 45,2
Collectieve lasten (% bbp) 38,7 39,4 39,0 38,6
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) 42,5 42,1 42,4 42,9

Aanvullende kerngegevens 2018-2021

Investeringen en uitvoer
  2018 2019 2020 2021
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) 3,1 7,7 2,1 2,2
Investeringen bedrijven in woningen (%) 7,0 1,5 -2,0 -0,5
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 3,1 -2,2 2,2 2,4
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 5,1 6,0 4,0 4,2
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2018 2019 2020 2021
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 1,7 2,6 1,7 1,7
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 1,4 1,6 1,7 1,7
Loonvoet sector overheid (%) 2,6 4,4 3,0 3,1
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 2,6 4,5 2,6 2,8
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) (a) 2,2 1,3 1,8 1,7
Prijs intermediair verbruik (%) 2,7 2,3 3,0 1,9
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 2,1 1,7 1,7 1,6
Prijs nationale bestedingen (%) 2,4 2,8 1,9 1,9
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 1,8 2,4 1,5 1,4
Cao-loon marktsector (%) 2,0 2,3 3,0 2,7
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2018 2019 2020 2021
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 774,0 810,5 836,6 865,8
Bevolking (in duizenden personen) 17181 17287 17415 17550
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 9125 9267 9370 9460
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) 386 349 335 355
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in % beroepsbevolking) 4,8 4,3 4,1 4,2
Bruto modaal inkomen (euro) 34500 35500 36500 37500
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,8 1,0 0,8 -0,1

(a) Onlangs heeft er een review plaatsgevonden van de berekening van de IMOC, waarop het CBS, in overleg met andere betrokkenen, de berekening van de IMOC op een aantal punten conceptueel heeft gewijzigd. Deze wijzingen zijn doorgevoerd in de hier gepubliceerde IMOC. Op de website van het CBS staat meer informatie over de IMOC-aanpassing.

Contactpersonen

Contactpersonen