16 maart 2023

Zelf rekenen met CPB-model Saffier

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 16 maart een webtool gelanceerd waarmee iedereen die geïnteresseerd is in macro-economie zelf aan de knoppen van het CPB-model Saffier kan draaien. Gebruikers kunnen daarmee bijvoorbeeld de extra inkomsten voor de schatkist berekenen van een hogere loonbelasting, zien hoeveel extra banen in Nederland een toename van de wereldhandel oplevert, of het economische effect doorrekenen van hogere uitkeringen.
webtool Saffier

De webtool geeft een globale indruk van de werking van het Saffier-model en is bedoeld voor studenten, docenten, journalisten, beleidsmakers en ieder ander die geïnteresseerd is in macro-economie. Gebruikers kunnen maximaal twee variabelen veranderen. Bovendien is de toegestane wijziging - de ‘impuls’ - in omvang beperkt. In de praktijk van beleidsdoorrekeningen van het CPB vergen ingewikkelde of grotere aanpassingen naast de modeluitkomsten altijd ook een blik van de experts. 

Directeur Pieter Hasekamp: “De webtool van het Saffier-model is geen vervanger voor de CPB-ramingen of beleidsdoorrekeningen. Iedereen kan met de webtool wel een idee krijgen van de richting en de orde van grootte van de effecten van economische schokken en van een aantal beleidskeuzes.”

Saffier is het model waarmee het CPB de ramingen maakt voor Nederlandse economie op korte en middellange termijn. Dit model ligt aan de basis van het jaarlijkse Centraal Economisch Plan in het voorjaar en de Macro Economische Verkenning in het najaar. Ook bij andere analyses, zoals de doorrekening van een regeerakkoord of verkiezingsprogramma’s, wordt Saffier gebruikt. 

Ga zelf aan de slag met de webtool Saffier, de webtool is gratis te gebruiken. Of lees de column 'Spelen met Saffier'.

Contactpersonen

Lees meer over