27 januari 2022

Evaluatie Keuzes in Kaart 2022-2025

CPB evalueert doorrekening verkiezingsprogramma’s

Persbericht
Er is bij politieke partijen, departementen en media brede waardering voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau. Dit blijkt uit de vandaag verschenen evaluatie van Keuzes in Kaart 2022-2025 (KiK). De vernieuwingen die naar aanleiding van de vorige evaluatie zijn doorgevoerd, blijken een verbetering. Aandachtspunten zijn de langetermijnindicatoren en de samenhang met de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Keuzes in Kaart 2022-2025

De evaluatie is gebaseerd op gesprekken die het CPB heeft gevoerd met vertegenwoordigers van politieke partijen en ministeries, journalisten van landelijke media en onafhankelijke experts. De grote meerwaarde van KiK is volgens de respondenten dat door deelname, politieke partijen hun plannen concretiseren en de budgettaire en economische gevolgen van de beleidskeuzes van de partijen onderling goed vergeleken kunnen worden. Een tweetal verbeteringen naar aanleiding van de vorige editie is goed bevallen en wordt gecontinueerd: de presentatie van de effecten inclusief het basispad en de mogelijkheid om voorafgaand aan KiK grote stelselwijzigingen door te laten rekenen.

Aandachtspunten

In de evaluatie kwam ook een aantal aandachtspunten naar voren, zoals de samenhang met de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die samenloop leidde tot afstemmingsproblemen en onduidelijkheden voor partijen. Het CPB gaat samen met het PBL onderzoeken hoe de onderlinge samenwerking op dit gebied beter kan worden vormgegeven. Daarnaast gaat het CPB opnieuw kijken naar de mogelijkheden om met behulp van langetermijnindicatoren een beter en breder beeld van de beleidsdoorwerking op lange termijn te schetsen. 

Lange traditie

Het CPB publiceerde KiK op 1 maart 2021. Het was de tiende editie sinds de start van deze traditie in 1986. Deelname aan KiK is vrijwillig. VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, DENK en 50PLUS hebben van het aanbod gebruikgemaakt om hun verkiezingsprogramma te laten doorrekenen. In totaal heeft het CPB voor deze editie bijna 1500 maatregelen doorgerekend.  

Contactpersonen

Lees meer over