Petra Messelink

eindredacteur, Afdeling Communicatie en Organisatie
Photo of Petra Messelink
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

17 februari 2022

Zonder taal geen exact verhaal

De cijfers die het CPB naar buiten brengt, gaan soms een eigen leven leiden in de samenleving. Maar in de economie staan ze nooit op zichzelf. Taal is nodig om verabsolutering van cijfers tegen te gaan, betoogt CPB-eindredacteur Petra Messelink.

portretfoto van Petra Messelink
27 januari 2022

Evaluatie Keuzes in Kaart 2022-2025

Er is bij politieke partijen, departementen en media brede waardering voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau. Dit blijkt uit de vandaag verschenen evaluatie van Keuzes in Kaart 2022-2025 (KiK). De vernieuwingen die naar aanleiding van de vorige evaluatie zijn doorgevoerd, blijken een verbetering. Aandachtspunten zijn de langetermijnindicatoren en de samenhang met de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Keuzes in Kaart 2022-2025
30 september 2021

Het nieuwe normaal: hybride, transparant en sociaal?

Terug naar kantoor houdt niet in dat het veranderproces stopt, stelt Petra Messelink in haar column. In de coronatijd zijn goede ervaringen opgedaan met lezingen die zowel in een zaal als via internet te volgen waren. Dat blijft vast, verwacht ze.

foto van Petra Messelink
17 juni 2021

Economentaal

Taal blijkt in de dagelijkse CPB-praktijk complexer dan cijfers. CPB-eindredacteur Petra Messelink vertelt over de worsteling binnen het instituut om lastige onderzoekteksten goed leesbaar te maken.

portret van Petra Messelink