Petra Messelink

eindredacteur, Afdeling Communicatie en Organisatie
Photo of Petra Messelink
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

29 juni 2023

Sociale media dwingen tot keuzes maken

Vrijdag 30 juni is het socialemediadag. Sociale media hebben onze wereld in razendsnel tempo veranderd in positieve en soms negatieve zin. Ook het CPB plukt daar de vruchten van. Eindredacteur Petra Messelink schreef er een column over.

Portretfoto van Petra Messelink
2 februari 2023

Thermometer van de samenleving

Hoe zal het jaar 2022 de geschiedenisboekjes ingaan? De ‘woorden van het jaar’ van zowel Van Dale (klimaatklever) als het Genootschap Onze Taal (energiearmoede) lichten alvast een tipje van de sluier op. Het CPB had veel van doen met het laatste woord.

portretfoto van Petra Messelink
20 oktober 2022

Hoe Jan Modaal een gezicht en gezin kreeg

Wie is Jan Modaal en wie heeft hem ooit bedacht? Vaak wordt het CPB genoemd als zijn geestesvader. Maar daar is geen bewijs voor. Hoe zit het wel? Lees hier de bevindingen van de zoektocht naar zijn geboorte.

Petra Messelink
25 augustus 2022

Gezocht: alleskunners die gaan voor beter (onderbouwd) beleid

De arbeidsmarkt is op dit moment krap. Werkzoekers hebben nu meer dan voorheen de keuze uit een breed scala aan mogelijkheden. Mede daarom brengt het CPB de permanente vacatures nu ook via een column onder de aandacht.

Petra Messelink
25 mei 2022

Meerjarenonderzoeksplan 2022-2024

Het strategisch meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 (mjop) geeft aan welke onderzoeksambities het CPB heeft. In lijn met dit plan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld, waarin de onderzoeksprojecten die dat jaar...