Petra Messelink

eindredacteur, Afdeling Communicatie en Organisatie
Photo of Petra Messelink
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

2 februari 2023

Thermometer van de samenleving

Hoe zal het jaar 2022 de geschiedenisboekjes ingaan? De ‘woorden van het jaar’ van zowel Van Dale (klimaatklever) als het Genootschap Onze Taal (energiearmoede) lichten alvast een tipje van de sluier op. Het CPB had veel van doen met het laatste woord.

portretfoto van Petra Messelink
20 oktober 2022

Hoe Jan Modaal een gezicht en gezin kreeg

Wie is Jan Modaal en wie heeft hem ooit bedacht? Vaak wordt het CPB genoemd als zijn geestesvader. Maar daar is geen bewijs voor. Hoe zit het wel? Lees hier de bevindingen van de zoektocht naar zijn geboorte.

Petra Messelink
25 augustus 2022

Gezocht: alleskunners die gaan voor beter (onderbouwd) beleid

De arbeidsmarkt is op dit moment krap. Werkzoekers hebben nu meer dan voorheen de keuze uit een breed scala aan mogelijkheden. Mede daarom brengt het CPB de permanente vacatures nu ook via een column onder de aandacht.

Petra Messelink
25 mei 2022

Meerjarenonderzoeksplan 2022-2024

Het strategisch meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 (mjop) geeft aan welke onderzoeksambities het CPB heeft. In lijn met dit plan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld, waarin de onderzoeksprojecten die dat jaar...

17 februari 2022

Zonder taal geen exact verhaal

De cijfers die het CPB naar buiten brengt, gaan soms een eigen leven leiden in de samenleving. Maar in de economie staan ze nooit op zichzelf. Taal is nodig om verabsolutering van cijfers tegen te gaan, betoogt CPB-eindredacteur Petra Messelink.

portretfoto van Petra Messelink