10 oktober 2017

Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord

Regeerakkoord doorgerekend

Persbericht
Op verzoek van de informateur heeft het Centraal Planbureau het beleidspakket van de coalitiepartijen doorgerekend. De doorrekening heeft als uitgangspunt de maatregelen van de financiële bijlage van het Regeerakkoord die de informateur het CPB heeft aangeleverd. Deze maatregelen en de economische en budgettaire effecten hiervan zijn gedetailleerd weergegeven in de zojuist gepubliceerde CPB notitie en samengevat in onderstaande tabel.

 

Noot voor de redactie (niet ter publicatie):

Voor journalisten is er woensdagochtend 11 oktober van 10 uur tot 11 uur een technische achtergrondbriefing over de CPB-doorrekening van het Regeerakkoord. Tijdens deze briefing wordt uitgelegd hoe de cijfers technisch tot stand komen en wat bijvoorbeeld structurele werkgelegenheid en houdbaarheid betekenen.

 

Deze briefing vindt plaats in het pand van het CPB (Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag). Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan bij Suzanne van Gils. Zij is bereikbaar op 06 – 21560776 en via s.van.gils@cpb.nl.

Bij de beoordeling van het pakket is op dezelfde manier te werk gegaan als bij de beoordeling van verkiezingsprogramma’s in Keuzes in Kaart 2018-2021.  In tegenstelling tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s zijn ook maatregelen opgenomen met een budgettair beslag van minder dan 100 mln euro. 

Het basispad is de middellangetermijnverkenning zoals gepubliceerd in augustus 2017.  Dit betekent dat de augustusbesluitvorming van het demissionaire kabinet, zoals getalsmatig verwerkt in de Miljoenennota 2018, als maatregelen zijn meegenomen. Daarbij zijn eventuele aanpassingen als afzonderlijke maatregelen opgenomen. 

Een aantal ingeleverde maatregelen heeft een taakstellend karakter. Dit is in hoofdstuk 10 voor de betreffende maatregelen aangegeven. Bij een concretere invulling kunnen de effecten afwijken. Bij lastenmaatregelen wordt de beleidsmatige lastenontwikkeling op EMU-basis (blo) gepresenteerd. Eventuele niet-EMU-relevante lastenontwikkelingen worden niet weergegeven.