16 augustus 2017

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021

De Nederlandse economie zit flink in de lift, zo blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Dankzij een zeer sterk tweede kwartaal trekt de economische groei dit jaar naar verwachting aan tot 3,3%. Daarmee zou de groei voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis (2007) weer boven de 3% uitkomen. Ook voor komend jaar zijn de economische vooruitzichten naar boven bijgesteld. Het CPB raamt voor 2018 een groei van 2,5%.

De economische groei in de periode 2018-2021 bedraagt gemiddeld 1,8% per jaar. Een nagenoeg gelijk opgaande groei van werkgelegenheid en arbeidsaanbod zorgt voor een lichte afname van de werkloosheid van 4,9% in 2017 naar 4,6% van de beroepsbevolking in 2021. De rente en inflatie lopen licht op, maar blijven laag. De overheidsbegroting laat een overschot zien van 1,6% bbp in 2021, een schuld die afneemt naar 45% bbp en een houdbaarheidsoverschot van 0,2% bbp.

Contactpersonen

Albert van der Horst Lees verder
Foto Wim Suyker
Wim Suyker +31 6 52485860 Lees verder