Kopafbeelding publicaties CPB

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021

CPB Notitie, 16 augustus 2017

Deze CPB Notitie geeft een nadere actualisatie van de Middellangetermijnverkenning 2018-2021. De notitie beschrijft het economische en budgettaire beeld voor de periode 2018-2021 en geeft vervolgens een overzicht van de verschillen ten opzichte van de verkenning uit maart 2017. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige verkenning vormen de hogere groei op korte termijn en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Lees ook het bijbehorende persbericht. Onderaan deze webpagina is een Excel-bestand te downloaden met aanvullende tabellen.

De economische groei in de periode 2018-2021 bedraagt gemiddeld 1,8% per jaar. Een nagenoeg gelijk opgaande groei van werkgelegenheid en arbeidsaanbod zorgt voor een lichte afname van de werkloosheid van 4,9% in 2017 naar 4,6% van de beroepsbevolking in 2021. De rente en inflatie lopen licht op, maar blijven laag. De overheidsbegroting laat een overschot zien van 1,6% bbp in 2021, een schuld die afneemt naar 45% bbp en een houdbaarheidsoverschot van 0,2% bbp.

Bijlagen

Deel deze pagina