This document is in Dutch, there is no English translation.
August 16, 2017

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021

The Dutch economy is well on the rise, according to the latest projections by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. For this year, economic growth is projected to increase to 3.3%, thanks to a very strong second quarter. This would be the first time since the beginning of the crisis (2007) that growth is higher than 3%. For 2018, the economic outlook has also been revised upward, when CPB projects growth to reach 2.5%.

De economische groei in de periode 2018-2021 bedraagt gemiddeld 1,8% per jaar. Een nagenoeg gelijk opgaande groei van werkgelegenheid en arbeidsaanbod zorgt voor een lichte afname van de werkloosheid van 4,9% in 2017 naar 4,6% van de beroepsbevolking in 2021. De rente en inflatie lopen licht op, maar blijven laag. De overheidsbegroting laat een overschot zien van 1,6% bbp in 2021, een schuld die afneemt naar 45% bbp en een houdbaarheidsoverschot van 0,2% bbp.

Contacts

Albert van der Horst Read more
Foto Wim Suyker
Wim Suyker +31 6 52485860 Read more