3 mei 2017

Position Paper 'Economisch inzicht voor beter beleid'

Dit document is geschreven als leidraad voor de organisatie voor de komende jaren. Het schetst de ontwikkelingen die we als organisatie op ons af zien komen en daarmee de uitdagingen waar we voor staan.

Tegen die achtergrond laten we zien wat het CPB te bieden heeft en wat we nodig hebben om onze taak goed uit te kunnen voeren. Met deze positionering bepalen we niet alleen onze eigen koers, maar bieden ook helderheid aan de partijen in onze omgeving: wat kunnen zij van ons verwachten en wat verwachten wij van hen? Deze analyse kan ons helpen bij het maken van strategische keuzes en het afleggen van verantwoording daarover.

Elke drie tot vijf jaar wordt het CPB beoordeeld door een externe visitatiecommissie op verzoek van het onafhankelijke externe adviesorgaan van het CPB, de Centrale Plancommissie (CPC). In 2015 heeft het CPB gevraagd om een integrale beoordeling, waarbij gelijktijdig de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke relevantie werden getoetst. De conclusie van de visitatie was dat ‘de maatschappelijke relevantie van het CPB excellent is’ en ‘de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek zeer goed’. Het CPB speelt volgens de commissie een belangrijke rol in het beleidsdebat. De commissie stond onder leiding van Aart de Geus en trok deze conclusies naar aanleiding van gesprekken met politici, journalisten, ambtenaren en medewerkers van beleidsinstellingen. Een van de aanbevelingen van de visitatiecommissie was dat het CPB zich duidelijker zou  kunnen positioneren. Deze taak heeft het CPB ter harte genomen. Voor u ligt het resultaat.

Auteurs

Laura van Geest