This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 2, 2013

Casper van Ewijk van CPB naar Netspar

Onderdirecteur Casper van Ewijk (1953) verlaat per 1 oktober het Centraal Planbureau. Hij wordt algemeen directeur van Netspar. Deze denktank en netwerkorganisatie richt zich op onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling op het gebied van pensioenen en vergrijzing.

Hij wordt per 1 oktober tevens benoemd als hoogleraar macro-economie aan Tilburg University. Daarnaast blijft hij hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam, een leerstoel die hij sinds 1992 bekleedt.

Van Ewijk was sinds 1998 onderdirecteur van het CPB. Hij zegt: ‘ik heb 15 prachtige jaren bij het CPB gehad. Ik had met veel genoegen kunnen blijven, maar heb uiteindelijk besloten de uitdaging bij Netspar met veel plezier aan te gaan’. Van Ewijk blijft aan het CPB verbonden als academic partner.

Casper van Ewijk promoveerde in 1989 aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over economische groei en overheidsschuld. Van 1992 tot 1995 was hij hoogleraar-directeur van het landelijk Netwerk voor Algemene en Kwantitatieve Economie (NAKE), dat het onderwijsprogramma verzorgt voor AIO’s in de economie. Hij publiceert op het gebied van vergrijzing, economische groei en economische politiek.