This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 13, 2014

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012

In 2012 is de zorgtoeslag aangepast via het ‘Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag’. De Algemene Rekenkamer heeft het CPB verzocht om de inkomenseffecten in 2012 van dit besluit door te rekenen. Deze CPB Notitie beschrijft de ex-ante inkomenseffecten als berekend met het microsimulatiemodel MIMOSI.
No title

De maatregel leidt in 2012 tot een verlaging van de zorgtoeslag en een snellere afbouw van de zorgtoeslag voor inkomens boven het wettelijk minimumloon. Het mediane inkomenseffect is gelijk aan -¼%. De effecten zijn ongunstiger voor paren dan voor alleenstaanden, omdat de zorgtoeslag voor paren meer daalt.

Contacts

Daniel van Vuuren Read more
Mathijn Wilkens Read more