This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 4, 2014

Second opinion batenverkenning eID

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het CPB een second opinion uitgevoerd op een concept-batenverkenning van Deloitte Consulting en TNO, ‘Raming maatschappelijke baten van een eID-stelsel met een eID-middel voor burgers’ van 16 augustus 2013. Voorliggende notitie analyseert de concept-batenverkenning van Deloitte en TNO op hoofdlijnen.
No title

Over het algemeen biedt deze batenverkenning een groot palet aan potentiële baten met achterliggende analyses die goede handvatten bieden voor een adequate raming van de baten. De baten zijn potentieel groot, maar omgeven met grote onzekerheden. Het bestaan van deze onzekerheden is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit de batenverkenning.

Authors

Arne Brouwers