This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 27, 2014

Onderzoek naar economische mechanismen van ontwikkeling menselijk kapitaal en de rol van gezondheidspreventie

Deze CPB Notitie past in een reeks van beleidsmatig onderzoek dat in de voorbije jaren verschenen is over de kosten en baten van preventie en gezond gedrag. Idealiter worden de kosten en baten van preventiebeleid afgemeten aan de mate waarin dat beleid het welzijn van mensen verandert.
No title

Economen definiëren welzijn als nut. De bepaling van dit nut is echter lastig. Zo is niet precies bekend welke factoren naast consumptie, vrije tijd en gezondheid van invloed zijn op dat nut en in welke mate dat dan het geval is. Ook is er nog veel onbekend hoe preventiebeleid vervolgens van invloed is op deze factoren. Alle recent verschenen studies moeten dan ook gezien worden als partiële en pragmatische bijdrages aan de grotere puzzel om de kosten en baten van preventiebeleid te bepalen. Dit verklaart dat de rapporten verschillen in de reikwijdte van het begrip preventie, de bij preventie betrokken partijen en de focus op bepaalde kosten en baten van preventie. Ook deze CPB Notitie probeert bij te dragen aan deze puzzel door gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk andere perspectieven te kiezen.

Authors

Bas ter Weel
Tyas Prevoo (UM)
Albert van der Horst

Read more about