This document is in Dutch, there is no English translation.
November 11, 2014

Werkgelegenheidseffecten wetsvoorstel 'werken na de AOW-gerechtigde leeftijd'

Het CPB is verzocht om de werkgelegenheidseffecten van het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in kaart te brengen. Het wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen op het terrein van loondoorbetaling bij ziekte, het aangaan en opzeggen van een arbeidscontract, de toepassing van het minimumloon en de wet aanpassing arbeidsduur.
Main image

Deze CPB Notitie beschrijft ten eerste de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor AOW-gerechtigden en de belangrijkste bevindingen uit eerder onderzoek. Daarna worden achtereenvolgens de gevolgen van het wetsvoorstel beschreven voor: (i) de werkgelegenheid voor AOW-gerechtigden, (ii) de aandelen werknemers en zelfstandigen onder werkende AOW-gerechtigden en (iii) de eventuele verdringing van niet-AOW-gerechtigden door ‘goedkope’ AOW-gerechtigde werknemers. De analyse beperkt zich tot de effecten van de voorgestelde maatregelen; werkgelegenheidseffecten van al bestaande instituties komen in deze notitie niet aan bod.

Contacts

Daniel van Vuuren Read more
Foto Jonneke Bolhaar
Jonneke Bolhaar +31 6 46941319 Read more