This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 8, 2014

De financiële positie van het midden- en kleinbedrijf in Nederland

Het ministerie van Economische Zaken heeft namens de ambtelijke werkgroep ‘aanvullend actieplan mkb financiering’ het CPB gevraagd een tweetal vragen te beantwoorden die de financiële positie van het midden- en kleinbedrijf in Nederland betreffen.
No title

De twee vragen luiden als volgt:

  1. Kan het Centraal Planbureau inzicht verschaffen in de financiële positie van het mkb in Nederland aan de hand van beschrijvende statistieken op basis van CBS microdata van balansen en resultatenrekeningen?
  2. Kan het Centraal Planbureau aangeven, en mogelijke verklaringen aandragen, op welke punten de beschrijvende statistieken van het CPB verschillen met bevindingen van Panteia (2013) en DNB (2014)?

Deze CPB Notitie adresseert deze vragen en is vooral beschrijvend van aard. De notitie is als volgt opgebouwd. Sectie 2 presenteert een beschrijvende analyse die inzicht verschaft in de financiële positie van het mkb in Nederland. Sectie 3 gaat in op welke punten de inzichten uit sectie 2 verschillen met bevindingen van Panteia (2013) en DNB (2014).

Authors

Sander van Veldhuizen
Nancy van Beers
Remco Mocking