This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 18, 2014

Tegenbegroting 2015 van GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2015 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2015, zoals deze door het CPB in de MEV 2015 zijn verwerkt.

GroenLinks geeft in haar tegenbegroting voor 2015 per saldo 0,4 mld euro extra uit ten opzichte van het kabinetsbeleid. Groenlinks trekt 0,9 mld euro extra uit voor met name internationale samenwerking, sociale zekerheid en zorg en bezuinigt 0,5 mld euro, met name op overdrachten aan bedrijven en veiligheid. De partij verzwaart de EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen per saldo met 0,4 mld euro. De lasten op inkomen en arbeid worden verlaagd en lasten op vermogen en winst en milieu worden verhoogd. GroenLinks houdt in haar tegenbegroting het EMU-saldo in 2015 ex ante onveranderd ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).