This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 9, 2015

Aanvullende informatie bij CPB Policy Brief 2015/04 'Een ruimer lokaal belastinggebied'

Dit CPB Achtergronddocument behandelt meer en detail een aantal zaken die aan bod komen in de CPB Policy Brief 2015/04 'Een ruimer lokaal belastinggebied'.
No title

Lees ook CPB Policy Brief 2015/04 'Een ruimer lokaal belastinggebied' en het bijbehorende persbericht.

De internationale vergelijking leidt tot een tweetal interessante conclusies die de gekozen lijn in de Policy Brief ondersteunen. Allereerst lijkt er voldoende ruimte te bestaan om het lokale belastinggebied in Nederland te vergroten. Zelfs in Engeland zijn decentrale heffingen verantwoordelijk voor een groter deel van de lokale inkomsten dan in Nederland. Een tweede conclusie is dat inkomen en onroerend goed belangrijke grondslagen zijn voor de heffing van lokale belastingen. Wat betreft onroerend goed bestaat doorgaans het onderscheid tussen grond, woningen en commercieel vastgoed. Daarnaast zijn er landen waar het gebruik van onroerend goed wordt belast (bijvoorbeeld Engeland), terwijl in andere landen er een heffing is op het bezit ervan (bijvoorbeeld Zweden).

Bij een belastingverschuiving die via een korting van het Gemeentefonds loopt, beïnvloedt de mate van verevening van verschillen in belastingcapaciteit tussen gemeenten de korting per gemeente. De verschillen in de korting in euro’s per woonruimte zijn maximaal wanneer verschillen in belastingcapaciteit volledig verevend worden. Indien verschillen in belastingcapaciteit tussen gemeenten niet verevend worden, is de korting per woonruimte voor alle gemeenten gelijk.

Deelvarianten laten zien dat kwijtscheldingen van belang zijn voor beperking van de inkomenseffecten, maar een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. Ook blijkt uit de deelvarianten dat verevening van belastingcapaciteit tussen gemeenten een ineffectief instrument is indien inkomensherverdeling het doel is. 

Authors

Remco van Eijkel
Miriam Gielen
Stefan Groot
Kenny Martens
Arjen Quist

Read more about