This publication is in Dutch, there is no English translation!
January 29, 2016

Arbeidsaanbodeffecten van een aantal huurtoeslagvarianten

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CPB gevraagd om de arbeidsaanbodeffecten te bepalen van een aantal huurtoeslagvarianten.
No title

De arbeidsaanbodvarianten zijn doorgerekend voor het jaar 2016 op basis van de CEP2015-stand. In dit memo worden deze varianten kort beschreven en worden de arbeidsaanbodeffecten toegelicht. Het CPB heeft geen inkomenseffecten van de varianten berekend, maar deze kunnen fors zijn.

Contacts

Read more about