This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 10, 2015

Beleidsvarianten met Saffier-II

In de publicatie over het macro-econometrische model SAFFIER-II staan enkele technische varianten met het model. Omdat het model in de loop der jaren op enkele plaatsen is gewijzigd, geeft dit achtergronddocument een update van de uitkomsten. Daarnaast zijn enkele nieuwe beleidsvarianten toegevoegd.
No title

Lees ook CPB Policy Brief 2015/10 over de Juniraming 2015.

De volgende varianten komen aan de orde:

  • verhoging indirecte productgebonden belastingen
  • verhoging loon- en inkomstenbelasting
  • verhoging sociale premies werkgevers bedrijven
  • verlaging materiële overheidsbestedingen
  • vermindering aantal ambtenaren
  • verlaging overdrachten aan het buitenland
  • verlaging van alle uitkeringen
  • hogere eigen bijdrage in de zorg
  • verlaging van de Zvw-uitgaven

Voor de vergelijkbaarheid is de impuls in alle varianten 1% bbp, ofwel 6,6 mld euro.  Dit is een forse impuls, maar hier is bewust voor gekozen om de uitkomsten zo duidelijk mogelijk te maken. De impuls wordt gegeven begin 2016. Dit document laat de effecten van 2016 tot en met 2019 zien, voor structurele effecten worden andere modellen gebruikt. Voor de analyse is de meeste recente jaarversie van het model gebruikt (15c). De varianten zijn gedraaid ten opzichte van het gematigde scenario uit Roads to Recovery.

De tabellen uit dit CPB Achtergronddocument zijn ook beschikbaar via onderstaand Excel-bestand.

Authors

Frank van Es