This document is in Dutch, there is no English translation.
June 18, 2015

Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg

De doelmatigheid van de Nederlandse zorg kan beter. Doelmatigheid betekent dat de beschikbare (financiële) middelen in de zorg zo worden ingezet, dat ze tot een zo hoog mogelijke gezondheid voor de samenleving leiden. Daarin heeft ook de overheid een rol, via het scheppen van de juiste randvoorwaarden.

Lees ook het bijbehorende persbericht en achtergronddocument.

De aanknopingspunten zijn:

  1. Gestandaardiseerde kwaliteitsinformatie in de zorg voor betere keuzes door verzekeraars en verzekerden. Hier ligt een regierol voor de overheid.
  2. Minder (complexe) zorgpolissen op de verzekeringsmarkt voor betere keuzes door verzekerden.
  3. Experimenteren met verschillende vormen van contractvrijheden tussen zorgaanbieders en verzekeraars voor een betere zorginkoop en coördinatie tussen zorgaanbieders.
  4. Voorkomen van marktmacht bij ziekenhuizen voor een betere zorginkoop. Een strenge beoordeling van fusieverzoeken op de ziekenhuismarkt past daarbij.
  5. Nieuwe beleidsinstrumenten voor de GGZ vanwege de bijzonder grote informatieproblemen.

Daarnaast kan de overheid beleid vaker evalueren en onderzoek doen naar doelmatigheid, bijvoorbeeld op basis van kwalitatief hoogwaardige microdata. De aanknopingspunten geven richting aan om de doelmatigheid in de zorg te vergroten. Deze aanknopingspunten dwingen geen doelmatigheid af. In ons stelsel van gereguleerde concurrentie zijn het immers de spelers in de zorg die verantwoordelijk zijn voor een grotere doelmatigheid in de zorg.

Contacts

Foto Rudy Douven
Rudy Douven +31 6 15589095 Read more
Robin Zoutenbier Read more
Michiel Bijlsma Read more

Read more about