This document is in Dutch, there is no English translation.
November 24, 2015

Presentatie: Capital Tax Reform in the Netherlands?

De fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen kan worden vereenvoudigd en meer gelijk worden getrokken. Nu is er sprake van een lappendeken. Het is mogelijk om het bestaande stelsel met een paar stappen meer uniform te maken.

Lees ook CPB Policy Brief 2015/16 'Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen' en het bijbehorende persbericht.

Contacts

Foto Maarten van 't Riet
Maarten van 't Riet +31 6 46357284 Read more

Read more about