This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 24, 2015

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015, uitnodiging voor journalisten

Op dinsdag 1 december vindt de lancering plaats van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015 (WLO-2015), een scenariostudie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

Net als de voorganger uit 2006 vormt de nieuwe WLO de komende jaren de basis voor veel besluiten op het beleidsterrein van de fysieke leefomgeving. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) neemt het eerste exemplaar in ontvangst en geeft een eerste reactie.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn!

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag
Datum/tijdstip: dinsdag 1 december 2015, 12:00-13:45 uur (binnenlopen vanaf 11.30 uur)
Aanmelden: In verband met de lunch vragen wij u vriendelijk u via deze link aan te melden.

De WLO-2015 is een scenariostudie, uitgevoerd voor de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze toekomstverkenning kijken het PBL en CPB vooruit naar de jaren 2030 en 2050. De studie bestrijkt vier brede thema’s:

  • regionale ontwikkelingen en verstedelijking
  • mobiliteit (personenvervoer, goederenvervoer en luchtvaart)
  • klimaat en energie
  • landbouw

De scenario’s bieden inzicht in toekomstige knelpunten en kansen en vormen zo een kader voor (toekomstig) beleid. Zij vormen een basis om visie en beleidsdoelen te formuleren en worden daarnaast gebruikt  om de effectiviteit van beleid te toetsen.

Meer informatie
Via Marjolijn Mercx, marjolijn.mercx@pbl.nl, of Dick Morks, r.morks@cpb.nl.