This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 1, 2015

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015

CPB en PBL hebben de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) 2015 gepubliceerd. De WLO is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Nederland. Lees alles over deze studie op www.wlo2015.nl.
No title

Lees ook het persbericht. Meer informatie en alle cahiers van de WLO: te vinden op www.wlo2015.nl . Twitter: #WLO @centraalpb @Leefomgeving.

Authors

Clemens Kool
Ton Manders (PBL)