This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 30, 2016

Internationale definitie werkloosheid in bijstandsraming

Vanaf de MEV 2017 (september 2016) zal het CPB overstappen op de internationale definitie van werkloosheid in de ramingen voor het aantal bijstandsuitkeringen. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat deze CPB Notitie in op de gevolgen voor de bijstandsraming.

Het overstappen op de internationale definitie blijkt weinig effect te hebben op de bijstandsraming. In de herschatting van de rekenregel vinden we wel dat de bijstand iets sterker reageert op de mutatie van de werkloosheid in het voorgaande jaar. De rekenregel wordt hierop aangepast. 

Authors

Krista Hoekstra