This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 20, 2016

Pensioenresultaat bij degressieve opbouw en progressieve premie

Deze CPB Notitie analyseert de betaalde premie en de pensioenopbouw gedurende de levensloop bij degressieve opbouw en progressieve premie.

Bij degressieve opbouw neemt de opbouw naar leeftijd af, maar is de premie voor alle leeftijden gelijk (doorsnee-premie); bij progressieve premie neemt de premie naar leeftijd toe, maar is de pensioenopbouw voor alle leeftijden gelijk (doorsnee-opbouw). De analyse maakt gebruik van gegevens over inkomen en arbeidsdeelname van 100.000 individuen gedurende de levensloop.

Uit de analyse blijkt dat bij degressieve opbouw de premie veelal toeneemt gedurende de levensloop, zowel in euro als in procenten van het brutoloon, als gevolg van de stijging van het pensioengevende loon gedurende de levensloop. De pensioenopbouw blijft bij degressieve opbouw redelijk gespreid over de levensloop. Het pensioenresultaat bij degressieve opbouw ligt in de overgrote meerderheid van de gevallen tussen 90 en 110% van die bij progressieve premie (en doorsnee-opbouw). Overgang naar progressieve premies zal zeker op korte termijn effect hebben op de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.

Authors

Marcel Lever
Sander Muns

Read more about