This publication is in Dutch, there is no English translation!
August 23, 2016

Berekenen ex-ante effecten voorstel vaderschapsverlof

D66 stelt een uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof met maximaal twaalf weken voor. Gecombineerd met de al bestaande regeling heeft een vader daarmee recht op maximaal dertien weken betaald verlof. D66 heeft het CPB gevraagd een inschatting te geven van het ex-ante effect op het overheidsbudget. Het CPB schat het effect van de uitbreiding van het vaderschapsverlof op ongeveer -0,2 mld euro.

D66 stelt voor de partner een uitbreiding van het betaald vaderschapsverlof voor tegen 70% van het loon voor een periode van maximaal twaalf weken. De details van het voorstel zijn:

  • Doelgroep: partners ofwel vaders (en meemoeders)
  • Tijdsduur: vaderschapsverlof van twaalf keer de arbeidsduur van een week
  • De twaalf weken betaald vaderschapsverlof kunnen enkel opgenomen worden in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind. Bij elk kind ontstaat een nieuw recht. De opgenomen weken gaan af van het bestaande recht op onbetaald ouderschapsverlof van 26 weken.
  • Betaling: 70% van het loon
  • Bekostiging: werkgevers kunnen de gerelateerde kosten declareren bij de overheid. De kosten komen derhalve ten laste van de begroting.

Authors