This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 21, 2016

Tegenbegroting 2017 van de Partij Van Vliet

Het CPB heeft op verzoek van de Partij Van Vliet de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2017, zoals deze door het CPB in de MEV 2017 zijn verwerkt.

Partij Van Vliet buigt in zijn tegenbegroting voor 2017 per saldo 1,9 mld euro om, met name op sociale zekerheid en internationale samenwerking. Partij Van Vliet trekt extra geld uit voor met name een investeringsfonds voor energie, infrastructuur en digitalisering en bezuinigt vooral op de zorgtoeslag. De partij verlicht de EMU-relevante lasten met 1,6 mld euro. Vooral de lasten op arbeid worden verlaagd. Partij Van Vliet verbetert in zijn tegenbegroting het EMU-saldo in 2017 ex ante met 0,4 mld euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Authors

Wim Suyker
Krista Hoekstra
Maurits van Kempen