This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 16, 2016

De toekomst van de Nederlandse financiële sector: FinTech en regulering

De opkomst van FinTech kan het bedrijfsmodel van banken uithollen, maar biedt banken ook kansen om hun dienstverlening te verbeteren en kosten te drukken. Zolang banken een informatiemonopolie behouden, is het onzeker of FinTech het einde van banken inluidt. De mate van verhandelbaarheid van private gegevens speelt daarin een doorslaggevende rol.

Lees ook het bijbehorende achtergronddocument.

Europese beleidscoördinatie zorgde na de eurocrisis voor sterk aangescherpte financiële regelgeving en gecentraliseerd Europees toezicht. Opkomende eurosceptische bewegingen lijken politieke steun voor Europese beleidscoördinatie onzekerder te maken. Dit brengt onzekerheid voort over de mate waarin Europees toezicht risicozoekend gedrag van banken kan inperken en de mate waarin de financiële sector zich aan toezicht kan ontworstelen.

Beide onzekerheden bepalen de toekomst van de financiële sector en dus welk beleid effectief is. Door beide onzekerheden te combineren ontstaan vier scenario’s:

  • Nationale Oligopolies
  • FinTech
  • Grote Europese banken
  • TechGiants

Nederlandse beleidsmakers kunnen de kans beïnvloeden dat we in een bepaald scenario terechtkomen. De vormgeving van privacywetgeving beïnvloedt de verhandelbaarheid van private gegevens, terwijl de opstelling in Europese gremia gevolgen heeft voor de mate van beleidscoördinatie in financiële markten.

Richting de toekomst maken onze scenario’s duidelijk dat met de opkomst van FinTech-bedrijven nieuwe bronnen van systeemrisico kunnen ontstaan. De opkomst van FinTech-bedrijven of TechGiants kan de aard van systeemrisico’s veranderen. Zo kunnen schokken buiten het traditionele financiële systeem belangrijker worden. Denk daarbij aan het wegvallen van een cruciale IT-component in de financiële waardeketen, maar ook aan cyberaanvallen die cruciale functies uitschakelen en zo het vertrouwen in financiële instellingen ondermijnen.

Authors

Michiel Bijlsma
Sander van Veldhuizen