This document is in Dutch, there is no English translation.
December 16, 2016

Trends en scenario’s voor de Nederlandse financiële sector

De mate waarin financiële instellingen in de toekomst gegevens over klanten met elkaar mogen combineren, bepaalt de toekomst van de financiële sector. De vraag is in welke mate dit vanuit privacy-oogpunt toegestaan zal worden. Ook de mate van coördinatie binnen Europa zal zijn stempel drukken op hoe de financiële sector eruit gaat zien. Op basis van deze twee factoren onderscheidt het Centraal Planbureau (CPB) vier mogelijke toekomstscenario’s. Zo is het in de toekomst mogelijk dat het financiële systeem wordt gedomineerd door nationale banken; door grote Europese banken; door (eenvormige) grote internationale technologiebedrijven of door een diversiteit aan technologiebedrijven.

Lees ook CPB Policy Brief 2016/16 'De toekomst van de Nederlandse financiële sector: FinTech en regulering' en het bijbehorende persbericht.

Ontegenzeggelijk hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor de lange termijn en gaan ze gepaard met onzekerheden. Scenario’s helpen beleidsmakers bij beleidskeuzes doordat ze fundamentele onzekerheden blootleggen. Bijlsma en Van Veldhuizen (2016), tegelijkertijd uitgebracht met dit Achtergronddocument, beschrijven scenario’s voor de financiële sector die ongeveer 25 jaar vooruitkijken. Dit Achtergronddocument beschrijft de trends en scenario’s in meer detail.

De rest van dit document is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 beschrijven we de belangrijkste trends en drijvende factoren van de scenario’s. Hoofdstuk 3 tot en met 6 beschrijven de scenario’s.

Contacts

Michiel Bijlsma Read more
Wesley van Ommen Read more
Foto Sander van Veldhuizen
Sander van Veldhuizen +31 6 11648608 Read more

Read more about