This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 16, 2016

Trends en scenario’s voor de Nederlandse financiële sector

De financiële sector verandert ingrijpend. Zo zijn na de eurocrisis financiële regelgeving en toezicht aangescherpt, en stappen gezet richting meer centraal toezicht. Tegelijkertijd lijkt politieke steun voor Europese beleidscoördinatie onzekerder door de opkomst van euro-sceptische bewegingen in diverse lidstaten. Daarbovenop komt concurrentie in toenemende mate van technologiebedrijven van buiten de traditionele financiële wereld; een trend die bekend staat als FinTech.

Lees ook CPB Policy Brief 2016/16 'De toekomst van de Nederlandse financiële sector: FinTech en regulering'

Ontegenzeggelijk hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor de lange termijn en gaan ze gepaard met onzekerheden. Scenario’s helpen beleidsmakers bij beleidskeuzes doordat ze fundamentele onzekerheden blootleggen. Bijlsma en Van Veldhuizen (2016), tegelijkertijd uitgebracht met dit Achtergronddocument, beschrijven scenario’s voor de financiële sector die ongeveer 25 jaar vooruitkijken. Dit Achtergronddocument beschrijft de trends en scenario’s in meer detail.

De rest van dit document is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 beschrijven we de belangrijkste trends en drijvende factoren van de scenario’s. Hoofdstuk 3 tot en met 6 beschrijven de scenario’s.

Authors

Michiel Bijlsma
Wesley van Ommen
Sander van Veldhuizen