This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 23, 2017

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Met ingang van de eerstvolgende Macro Economische Verkenning in september 2017 wijzigt het CPB de berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ). Deze nieuwe berekeningswijze houdt beter rekening met het arbeidsinkomen van zelfstandigen en sluit daarom beter aan bij de huidige economische realiteit. Dit blijkt uit een gezamenlijk rapport van CBS, CPB en DNB.

De AIQ meet het aandeel van arbeidsinkomsten in de economie. Het is daarmee een belangrijke indicator voor de vraag, waar de verdiensten in onze economie terechtkomen. Het totale inkomen uit arbeid is daarbij gelijk aan de totale beloning van werknemers, plus de inkomsten uit arbeid van zelfstandigen.

Het onderzoek van CBS, CPB en DNB toont aan dat de methode die tot voor kort werd gebruikt voor het vaststellen van inkomsten uit de arbeid van zelfstandigen ontoereikend was. Gezien het toenemend aandeel aan zelfstandigen in de Nederlandse economie werd hierdoor een verkeerd beeld gegeven van de ontwikkeling van de AIQ. Deze ontwikkeling werd in de oude methode voor cijfers van na 2000 overschat. De nieuwe methode corrigeert hiervoor.

Authors

Albert van der Horst
Dirk van den Bergen (CBS)
Arjan Bruil (CBS)
Bas Butler (DNB)
Murat Tanriseven (CBS)
Johan Verbruggen (DNB)