This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 12, 2018

Persuitnodiging: Is de belastingdruk voor een- en tweeverdieners nog rechtvaardig en doelmatig?

De belastingdruk voor een- en tweeverdieners staat volop in de belangstelling, recentelijk nog bij het debat over het Belastingplan 2018. Volgens sommige politieke partijen betalen eenverdieners veel meer belasting dan tweeverdieners, en zijn de belastingkortingen en subsidies voor tweeverdieners doorgeschoten. Volgens andere politieke partijen is dit niet het geval. Hoe zit het nu met de belastingdruk van deze huishoudens en is de belastingdruk voor een- en tweeverdieners nog te rechtvaardigen? Hierbij wordt de pers uitgenodigd om deze CPB-bijeenkomst op donderdag 15 februari bij te wonen.

Dag: 15 februari 2018 (donderdag)

Tijd: 15:00-17:00 (met aansluitend borrel)

Waar: Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag


Programma:
15:00 uur    Opening door Laura van Geest (directeur CPB)
15.05 uur     Egbert Jongen (wetenschappelijk medewerker bij het CPB en universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden) over zijn onderzoek naar de verschillen in belastingdruk voor een- en tweeverdieners
15:20 uur    Leo Stevens (emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) over het doorgeschoten instrumentalisme in het belastingstelsel
15:35 uur    Janneke Plantenga (hoogleraar aan de Universiteit Utrecht) over gendergelijkheid 
15:50 uur    Daniël Waagmeester (directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) geeft zijn visie vanuit het beleid

Vervolgens is er volop ruimte voor debat, onder leiding van Arend de Geus, met aansluitend een borrel.

Wilt u de bijeenkomst bij wonen? Meldt u aan bij Suzanne van Gils, 0621560776 of s.van.gils@cpb.nl