This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 22, 2018

Huizenprijzen rond A2-tunnel Maastricht stijgen aanzienlijk: ruim 200 miljoen euro meer waard

De aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht heeft de leefbaarheid in de omgeving sterk verhoogd, waardoor de waarde van de huizen binnen een straal van één kilometer met 220 miljoen euro is toegenomen. Dit is veel meer dan verwacht. Deze extra baten bedragen ongeveer een kwart van de totale kosten van de tunnel. De tunnel was maatschappelijk al rendabel geworden, door de reistijdwinst, die niet in het bedrag van 220 miljoen is meegenomen. Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek ‘Leefbaarheidsbaten A2-tunnel Maastricht zeer aanzienlijk’ van het Centraal Planbureau.

Alle gebouwen en gemiddelde huizenprijsstijging binnen 500 meter en tussen 500 en 1000 meter
Tunnelproject A2 Maastricht

Vlakbij de tunnel, tot 500 meter, stijgen de huizenprijzen gemiddeld met 7,1%. Van 500 tot 1000 meter is de gemiddelde toename 4,2%. Deze baten komen door minder geluidsoverlast, verbeterde luchtkwaliteit en verkeersveiligheid en het wegnemen van een fysieke barrière tussen Oost- en West-Maastricht. 

Voor vergelijkbare projecten in de toekomst is deze kennis belangrijk. Het bedrag van 220 miljoen is geen volledige schatting. Er is namelijk alleen naar huizen binnen één kilometer van de tunnel gekeken. Het is echter goed mogelijk dat ook huizen op grotere afstand profiteren van de verbeterde leefbaarheid. Verder is niet naar commercieel vastgoed gekeken en kan de leefbaarheidswinst verder oplopen als het park ‘De groene loper’ op het dak van de A2-tunnel is afgerond. 

De bijbehorende publicatie ‘Ruimtelijke- én mobiliteitsprojecten in de stad’ laat zien dat veel projecten in binnen- en buitenland naast de bereikbaarheid ook de openbare ruimte proberen te verbeteren, met miljarden aan investeringen. Het effect op de aantrekkelijkheid van de omgeving is belangrijk. De notitie verkent hoe dit effect kan worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses.