This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 1, 2018

Herberekening budgettaire effecten abonnementstarief in de Wmo

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft nieuwe cijfers ontvangen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op verzoek van het ministerie heeft het Centraal Planbureau daarom de budgettaire effecten van het abonnementstarief in de Wmo opnieuw berekend.

Contacts

Photo of Minke Remmerswaal
Minke Remmerswaal +31 6 11110450 Read more

Read more about