This document is in Dutch, there is no English translation.
October 15, 2018

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018

Nederlandse bedrijven en de overheid zijn in vergelijking met andere landen goed beschermd tegen cybercriminaliteit. Zo passen Nederlandse websites relatief vaak versleutelingsstandaarden toe en nemen Nederlandse Internet Service Providers maatregelen om de impact van DDoS-aanvallen te beperken. Bedrijven uit het mkb nemen minder vaak veiligheidsmaatregelen dan grote bedrijven, zoals encryptie bij het versturen en opslaan van data. Hierdoor lopen mkb-bedrijven en consumenten risico’s, die vermeden kunnen worden. Dit staat in de zojuist verschenen Risicorapportage Cyberveiligheid van het Centraal Planbureau (CPB).
Main image

Dit zijn de hoofdpunten van de RCE 2018:

  1. Cybercriminaliteit leidt tot economische schade voor zowel bedrijven als huishoudens.
  2. Cyberveiligheid is een continue wapenwedloop waarbij Nederland in internationaal perspectief voorop loopt. 
  3. Vooral MKB en thuisgebruikers lopen vermijdbare risico’s. 
  4. De voorspelde tekorten aan ICT’ers vallen lager uit door een sterke toename van het aanbod. 
  5. Delen van aanvalsdata zorgt voor snellere en betere DDoS-mitigatie. 

Contacts

Foto Bastiaan Overvest
Bastiaan Overvest +31 6 21358951 Read more
Foto Marielle Non
Marielle Non +31 6 11048711 Read more
Freek Ruesink Read more
Foto Rinske Windig
Rinske Windig +31 6 11078864 Read more

Read more about