This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 7, 2018

Digitalisering R&D

Digitalisering verandert R&D op ingrijpende wijze. Data en opensourcesoftware worden steeds belangrijker ingrediënten van R&D. Om effectief te blijven kan innovatiebeleid zich meer daarop richten.
No title

Bedrijven kunnen via ICT gemakkelijker kennis en technieken van anderen gebruiken en ontwikkelen nieuwe kennis vaker in samenwerking met andere bedrijven (open innovatie). Digitalisering vergroot ook schaalvoordelen waardoor succesvolle platformbedrijven een groter deel van de markt bedienen (winner-takes-all-concurrentie).

Door datadelen te stimuleren kan informatie beter worden benut. De overheid kan het goede voorbeeld geven door zelf eigen data zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Een tweede route is om (het gebruik van) opensourcesoftware te stimuleren.

De WBSO, met de Innovatiebox de belangrijkste subsidie voor R&D, is niet volledig technologie- en organisatieneutraal. De overheid kan experimenteren met flexibeler WBSO-aanvragen. De Innovatiebox is een subsidie voor winstgevende bedrijven met innovaties uit het verleden. Innovatieve en startende bedrijven ondervinden hierdoor een concurrentienadeel.

Net als het innovatiebeleid is het mededingingstoezicht ontwikkeld met ‘traditionele’ bedrijven in het achterhoofd. Omdat prikkels voor innovatie nauw samenhangen met marktmacht, moet worden onderzocht hoe het mededingingstoezicht vorm moet gaan krijgen in een digitale economie.

Authors

Michiel Bijlsma

Read more about