This document is in Dutch, there is no English translation.
December 7, 2018

Digitalisering R&D

Om innovatie te stimuleren in het digitale tijdsperk is aanpassing van het innovatiebeleid van de overheid nodig. Beleid kan beter aansluiten bij de manier waarop bedrijven innoveren. Dit is veranderd door de digitalisering van de economie. Innovatie is meer dan in het verleden gebaseerd op allerhande beschikbare data. Bedrijven gebruiken (vaak gratis) softwarecode en wetenschappelijke inzichten en kunnen innovatieve projecten gemakkelijker (deels) uitbesteden of delen met andere bedrijven. Bedrijven die vooroplopen, zijn moeilijker dan in het verleden in te halen door concurrenten. Dit is de belangrijkste conclusie uit de zojuist verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Digitalisering van R&D’.
Main image

Bedrijven kunnen via ICT gemakkelijker kennis en technieken van anderen gebruiken en ontwikkelen nieuwe kennis vaker in samenwerking met andere bedrijven (open innovatie). Digitalisering vergroot ook schaalvoordelen waardoor succesvolle platformbedrijven een groter deel van de markt bedienen (winner-takes-all-concurrentie).

Door datadelen te stimuleren kan informatie beter worden benut. De overheid kan het goede voorbeeld geven door zelf eigen data zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Een tweede route is om (het gebruik van) opensourcesoftware te stimuleren.

De WBSO, met de Innovatiebox de belangrijkste subsidie voor R&D, is niet volledig technologie- en organisatieneutraal. De overheid kan experimenteren met flexibeler WBSO-aanvragen. De Innovatiebox is een subsidie voor winstgevende bedrijven met innovaties uit het verleden. Innovatieve en startende bedrijven ondervinden hierdoor een concurrentienadeel.

Net als het innovatiebeleid is het mededingingstoezicht ontwikkeld met ‘traditionele’ bedrijven in het achterhoofd. Omdat prikkels voor innovatie nauw samenhangen met marktmacht, moet worden onderzocht hoe het mededingingstoezicht vorm moet gaan krijgen in een digitale economie.

Contacts

Michiel Bijlsma Read more
Foto Bastiaan Overvest
Bastiaan Overvest +31 6 21358951 Read more

Read more about