This document is in Dutch, there is no English translation.
March 25, 2019

Het bouwproces van nieuwe woningen

Het vergroten van het aantal locaties waar mag worden gebouwd is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Gemeenten zullen meer nieuwbouw toestaan als ze er financieel van profiteren. Nu hebben ze te weinig prikkels om in te stemmen met bouwplannen, omdat bestaande bewoners daar vaak niet op zitten te wachten en er geen financiële voordelen voor de gemeenten tegenover staan. Gemeenten hebben wel invloed op de kwaliteit van woningen en op de plek waar ze worden gebouwd en stellen daar vaak hoge eisen aan. Zo komen er niet meer, maar vooral duurdere woningen. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’ van het Centraal Planbureau (CPB).
Main image

In dit boek bestuderen we hoe het aanbod van nieuwe woningen in Nederland beter aan kan sluiten bij de vraag naar woningen. De woningmarkt herstelt zich weer van de crisis van 2008-2013. Met name in de grote steden zien we forse prijsstijgingen die de schaarste laten zien van woonruimte op gewilde locaties. Terwijl de prijzen over heel Nederland het niveau van vóór de crisis hebben bereikt, laat het aantal nieuwbouwwoningen een veel bescheidener toename zien. Dit roept de vraag op hoe het aanbod van nieuwe woningen tot stand komt en welke economische factoren daarbij een rol spelen. 

Contacts

Thomas Michielsen Read more
Stefan Groot Read more
Joost Veenstra Read more