May 27, 2019

A budgetary stabilisation function

No title

Since the aftermath of the euro crisis, there is policy debate about how to better absorb economic shocks in the euro zone. This policy brief analyses a budgetary stabilisation mechanism for the euro zone.  It also analyses the necessity and efficiency of budgetary stabilisation mechanism. According to CPB there is no evidence to suggest that the survival of the euro would depend on a budgetary stabilisation mechanism. But although not vitally important, a budgetary stabilisation mechanism may increase welfare.  

Er is geen bewijs dat een budgettaire stabilisatiefunctie noodzakelijk is voor het voortbestaan van de euro. Er zijn alternatieven om schokken op te vangen in de eurozone, namelijk over de landsgrenzen via de bankenunie en de kapitaalmarktunie en het ESM, en binnen de landsgrenzen via nationaal begrotingsbeleid. Een budgettaire stabilisatiefunctie kan de welvaart verhogen, omdat het een verzekering kan zijn tegen grote landspecifieke schokken, al blijft de vormgeving lastig. Een stabilisatiefunctie gebaseerd op leningen voegt weinig toe ten opzichte van leningen op de markt. Een stabilisatiefunctie met grotere uitkeringen bij zeldzame, extreme gebeurtenissen lijkt vanuit verzekeringsperspectief logischer dan een fonds dat frequent leningen verstrekt.

Authors

Sander van Veldhuizen