This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 5, 2019

AOW-variant en arbeidsaanbodprognose

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert eind 2019 een nieuwe vergrijzingsstudie. Deze studie bevat naast analyse ook een nieuwe raming van het houdbaarheidssaldo. De aanpassing van dat saldo is de resultante van een groot aantal beleidsmatige, demografische, statistische en modelmatige aanpassingen. Gezien de actuele beleidsdiscussie heeft het CPB met voorrang gekeken naar de houdbaarheidseffecten van wijzigingen in de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd hangt nauw samen met de ontwikkeling van het arbeidsaanbod op lange termijn, daarom is gelijktijdig ook aan de herziening van het arbeidsaanbodinstrumentarium gewerkt.

Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen de nieuwe inzichten en de belangrijkste uitkomsten. De beschreven effecten zijn nadrukkelijk partieel: het houdbaarheidssaldo in het basispad volgt later dit jaar, inclusief een uitgebreide toelichting bij de nieuwe inzichten

Contacts

Authors

Read more about