This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 2, 2019

Certificering budgettaire raming Wet Implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Deze notitie certificeert de raming van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel ‘Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking’. Het betreft een wetsvoorstel ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (ATAD2), een Europese richtlijn tegen belastingontwijking. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming kent een hoge mate van onzekerheid door een gebrek aan gegevens over belastinggrondslagen van bedrijven die door ATAD2 worden getroffen en door onzekerheid over hoe bedrijven op ATAD2 zullen reageren.
No title

Het wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat aftrekposten dubbel worden benut of opbrengsten niet in de winstbelasting worden betrokken door gebruik te maken van internationale verschillen in vennootschapsbelastingregels. Het wetsvoorstel regelt dat in geval van mismatch de aftrek wordt geweigerd ,of de baat in de heffing wordt betrokken. Ook kunnen bepaalde lichamen belastingplichtig worden, terwijl zij dat daarvoor niet waren.

Authors

Maurits van Kempen
Marcel Lever
Sander van Veldhuizen