This publication is in Dutch, there is no English translation!
August 14, 2019

Decentrale bekostiging beschermd wonen

Per 2022 krijgen alle gemeenten een vast budget voor beschermd wonen. Voor het opnemen van mensen uit andere gemeenten worden zij niet gecompenseerd. Hierdoor ontstaat het risico dat cliënten niet de best passende hulp kunnen krijgen.
No title

Per 2022 krijgen alle gemeenten een vast budget voor beschermd wonen. Voor het opnemen van mensen uit andere gemeenten worden zij niet gecompenseerd. Hierdoor ontstaat het risico dat cliënten niet de best passende hulp kunnen krijgen.

Onder de huidige centrumgemeentefinanciering daalde het aandeel cliënten dat van buiten de eigen regio instroomt in beschermd wonen met 20 procent. De policy brief gaat in op deze bevinding. Het CPB legt verbanden met de financiële afwegingen die door de huidige bekostiging zijn ontstaan. Door deze financiële prikkel zijn risico's verbonden aan verdere decentralisatie naar alle gemeenten. Enkele beleidsopties zouden de risico's kunnen tegengaan. 

Meer informatie is te vinden in het Achtergronddocument (zie hieronder Gerelateerde publicaties). Dit bevat onder andere de institutionele setting, de gebruikte dataset en de onderzoeksaanpak.

This publication is in Dutch, there is no English translation!
August 14, 2019
Dit Achtergronddocument behoort bij de Policy Brief Decentrale bekostiging beschermd wonen.

In de Policy Brief is omwille van de leesbaarheid gekozen voor een compacte bespreking van de probleemstelling, de hoofdresultaten en de beleidsimplicaties van deze uitkomsten. Dit document bevat achtergrondinformatie over de institutionele context, de gebruikte dataset en een aantal aanvullende analyses .

Authors

Remco van Eijkel
Wouter Vermeulen

Authors

Remco van Eijkel
Wouter Vermeulen

Read more about