This document is in Dutch, there is no English translation.
August 19, 2019

Verbeteropties gemeentepolis

De gemeentepolis is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering die bestaat uit een basis- en een aanvullende verzekering voor inwoners met een laag inkomen. Deze polis kent op dit moment een groot bereik, maar contracten tussen gemeenten en verzekeraars lijken moeilijker tot stand te komen. Om het effect van de gemeentepolis te vergroten en de houdbaarheid ervan te verbeteren, zijn aanvullende stappen mogelijk. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Verbeteropties gemeentepolis’ van het Centraal Planbureau (CPB).
Main image

In 2018 bood 98% van de gemeenten een gemeentepolis aan, in totaal aan 740 duizend verzekerden. 

Contracten tussen gemeenten en verzekeraars over de polis lijken moeilijker tot stand te komen. Een reden die zorgverzekeraars noemen, is dat de premie van de gemeentepolis de kosten te weinig dekt. Dat zou komen door de hoge zorgkosten van de doelgroep. Het CPB doet aanbevelingen voor verbetering omdat de gemeentepolis van belang is voor armoedebestrijding, gezondheid en schuldpreventie.

Contacts

Foto Rudy Douven
Rudy Douven +31 6 15589095 Read more
Annette Zeilstra +31 6 52658411 Read more
Foto Anne-Fleur Roos
Anne-Fleur Roos +31 6 46365730 Read more
Foto Annemiek Verrips
Annemiek Verrips +31 6 21885594 Read more