This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 18, 2019

Tegenbegroting GroenLinks, PvdA en SP

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2020 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2020, zoals deze door het CPB in de MEV 2020 zijn verwerkt.

GroenLinks, PvdA en SP intensiveren in hun gezamenlijke tegenbegroting voor 2020 per saldo 6,3 miljard euro. De partijen verzwaren de EMU-relevante lasten per saldo met 6,3 miljard euro. De verhoging van 6,3 miljard euro is opgebouwd uit een verlaging van 0,6 miljard euro voor gezinnen en een verhoging van 7 miljard euro voor bedrijven. De partijen verhogen in hun tegenbegroting het EMU-saldo in 2020 ex ante afgerond met 0,1 miljard euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Authors

Sander van Veldhuizen
Maurits van Kempen