This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 23, 2019

Inbreng CPB over lage rente

Op 23 september 2019 was er een hoorzitting van de vaste commissie voor Financiën over de oorzaken en gevolgen van de lage rente. Ook het CPB had inbreng. Het CPB bracht onder meer naar voren dat de lage rente een structureel en mondiaal  fenomeen is. De belangrijkste  vraag is daarom niet hoe de oorzaken kunnen worden weggenomen maar hoe de  gevolgen worden opgevangen.

De lage rente maakt geld lenen goedkoop en geeft een opwaartse druk op economische groei, inflatie en beurskoersen, maar brengt ook een aantal financiële en economische risico’s met zich mee:

  • kwetsbare vermogenspositie van levensverzekeraars en pensioenfondsen
  • zeepbellen in aandelen en vastgoed
  • hoge schuldenlasten van huishoudens en bedrijven 

Bovendien zijn de mogelijkheden van centrale banken om een volgende recessie op te vangen beperkt. 

De conclusie van het CPB is: de dalende rente is een internationale en langjarige ontwikkeling. De oorzaken liggen buiten de invloedsfeer van Nederland.